Tarihin En Eski İletişim Aracı…

Beceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür. Ancak hepsinden daha değerli olanı doğru ilişki kurmaktır.

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız.

Kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli dil Beden Dili’dir.

Beden dilini öğrendiğimizde, gerek kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanarak gerekse insanların davranışlarını “Hey, sanki zihnimi okuyor gibisin!…” tepkisini vermelerini sağlayacak kadar kolay yorumlayarak daha kolay ve etkili iletişim kuracaksınız.

”Beden dili eğitiminin amacı, sözel olmayan işaret ve hareketlerin bilincine varılmasını sağlamak ve insanların bu ortamı kullanarak nasıl iletişim kurduklarını göstermektir.”

Eğitim İçeriği

1 İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi235933-3-4-3c995

2 İletişimsizliğin Kaybettirdikleri

3 İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi

4 Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri

5 Takım İçi Etkili İletişimi Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler
Kişilerarası İlişkiler, “Ben-Sen”’den “Biz”’e Geçiş

6 İletişim Araçları ve Kanalları
Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkili Kullanabilme
Vücut Hareketlerinin Anlattıkları
Surat İfadesi
İş Dünyasında Beden Dili
Sözlü İletişim (Diksiyon)
Sesin Doğru Çıkartılması
Vurgu

7 Etkili Dinleme ve Soru Sorma

8 Empati
Empati Kurma
Empati Dinleme

COPYRIGHT 2016 Yotes Akademi. Design By Freetasarım.