Çocuklarınız yoga ile tanışsın! Yoga çocukların var olan mükemmel esnekliğini kullanarak onların beden ve zihin dengelerini farketmelerini öğretiyoruz.

Çocuk yogası programı ile çocuklarınız da görebileceğiniz değişiklikler;

• Kas yapısının güçlenmesi ve dengenin artması
• Nefes egzersizleri ile akciğer kapasitesinin artması
• Motor koordinasyona katkı
• Esnekliğin artması ve postür bozukluklarının düzelmesi
• Kendine güveni ve emosyonel dengeyi artması
Neden çocuklarla yoga?

Günümüzün ortak sorunu stres ve stresli ortamlar ne yazık ki çocuklarımızı da bizimle birlikte etkisi altına almaya başladı.
Gerek arkadaşlıklar arası rekabetler gerek aile beklentileri ve çeşitli baskılar, çocuklarımız üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaya ve negatif enerji birikimine sebep olmaktadır.
Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak mutsuz, hayalgücünden uzak ve yeteneklerinin farkında olmayan bir nesil yerine kendine güvenli, keşfetmeyi, paylaşmayı ve sevmeyi bilen bir nesil elbetteki hepimizin hayali!
Küçük yaşta başlayan ve düzenli olarak uygulanan yoga programları ile stres ve beraberinde getirdiği birçok yük ve rahatsızlıktan çocukları uzak tutmak mümkün.
Yoga özellikle astım, uykusuzluk, sindirim problemleri, hiperaktivite ve öğrenim güçlükleri gibi çeşitli tıbbi durumlar için önleyici bir etken olmakta ve pozitif sağlık kazandırmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü`nün, pozitif sağlık tanımına yakından bakarsak şöyle der: ’Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali’. Ve işte yoga da pozitif sağlığa bu dört ana açıdan yaklaşır.
Çocuklar için de yoga bu dört yönden fayda sağlar ve bir bütünlük içinde sağlıklı olmalarına yardımcı olur.

Çocuk yogasının amaçları nelerdir?

Çocuklarla yapılan yoga çalışmalarının başlıca 4 ana hedefi vardır.

1-DOĞRU NEFES
Çeşitli nefes teknikleri sayesinde doğru nefes alıp vermeyi öğrenen çocuklarımız, hem sağlıklı bir gelişim için nefes kalitelerini arttırırlar hem de zor durumlarda dahi nefeslerine hakim olmayı öğrenirler.
2-FARKINDALIK
Yoga duruşları sayesinde bedenlerini çok daha yakından tanıma fırsatı bulan çocuklarımız, bedenin hangi bölümlerini hangi hareketlerle güçlendiğini ve esnediğini kolayca öğrenirler. Yoganın sağladığı tüm fiziksel değişim ve gelişimin bizzat farkına vararak öğrenirler.
3-DENGE
Denge duruşları sayesinde bedensel kondisyon ve hakimiyetin yanısıra koordinasyon ve konsantrasyon yetenekleri artar. Okulda ve günlük yaşamdaki başarıları için gerekli olan kolay öğrenme, denge, dikkat, merkezini bulma, uyum gibi özelliklere sahip zihinsel ve sosyal olarak dengeli bireyler olurlar.
4-GEVŞEME
Her dersin sonunda yapılan derin gevşeme tekniği sayesinde gerektiğinde yavaşlayabilmeyi, stresle ve rahatsız edici durumlarla başa çıkmayı öğrenirler.

Yoganın çocuğum için faydaları nelerdir?

-Sağlıklı ve esnek bir beden, dengeli akıl ve ruh yapısına kavuşurlar.
-Bağışıklık sistemleri kuvvetlenir, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelirler.
-Beynin her iki tarafını eşit ve dengeli kullanmayı öğrenirler.
-Zarar vermemeyi, doğru olmayı, empatiyi ve sevgiyi öğrenirler.
-Takım çalışması, özgüven, birlikte hareket etme, liderlik, özgürlük ve yaratıcı gelişim gibi değerlerle tanışırlar.
-Birçok şeyi yepyeni ve yaratıcı bir bakış açısıyla öğreten yoga, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirir, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlar.
-Doğa, hayvan ve bazı şekilleri taklit ederek uygulandığı ve çeşitli hikayelerle desteklendiği için hem öğretici hem de son derece keyiflidir.
2 dakikalık bir yoga duruşuyla çocuğunuzun hayattaki duruşu değişecek!
Yoga ile çocuklar da dikkat ve farkındalık geliştirmek !
Anneler iyi bilirler… Günümüz ilkokul çağındaki çocuklarımızın bir çoğunun ortak problemi şüphesiz dikkat ve konsantrasyon eksikliği!
Her aile elbetteki çocukları için en iyisini ister.İyi bir eğitim, iyi bir meslek yaşamı vs. Peki onları geleceğe hazırlarken daha az engelle karşılaşmak, daha mutlu ve rahatça yol almalarını sağlamak için ne yapılabilir?
Bu konuda yapılan sayısız araştırma göstermiştir ki erken yaşta başlayan yoga çalışmaları ile çocukların öğrenme ve konsantrasyon yetenekleri etkin bir şekilde artmaktadır. Yoga dersinin jimnastik ya da herhangi bir spor çalışmasından en belirgin farkı yüksek bir beden farkındalığı geliştirmesidir.
Eğer çocuklarımızda dikkat ve beden farkındalığı geliştirebilirsek bu kişisel gelişimlerini ve hafızalarını da olumlu etkileyecektir.
Asanalar (yoga duruşları) ve özel nefes teknikleriyle kendine ve nefesine konsantre olmayı öğrenen çocuk zamanla bu yetisini diğer derslerinde ve yaşam alanlarında da kullanabilmeyi öğrenir.

Denge duruşları ve gevşeme teknikleri ile çocuğunuzda mucizeler yaratabilirsiniz!

Yogadaki duruşların çoğu doğadaki hayvanlardan ve bitkilerden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Çocuklar bildiğiniz gibi hayvanlara bayılır!
Çocuk yogası derslerinde yaş aralığına göre özel hazırlanan programlarla(3-5 yaş, 6-9 yaş, 9-14 yaş arası gibi) gerek hikayelerle gerek oyunlarla bazen şarkılarla bu hayvanları taklit etmeleri ve duruşlarla tanışmaları sağlanır! Duruşlar yoluyla bedenini ve yeteneklerini tanıyan çocuk hem kendine güvenini arttırmış olur hem de hayatı boyunca sağlıklı bir beden ve zihin yapısına sahip olabilmenin sırrını keşfeder.
Bu duruşlar arasında çocuklar için en etkili olanlarından biri de denge duruşlarıdır. Bazen bir şahin, bazen bir dağ, bazen bir ağaç kimliğine bürünerek hem eğlenirler hem de sevdikleri bir yoldan keyif alarak koordinasyon ve dikkatleri artar. Yogadaki duruşların en önemli özelliklerinden biri de sabitliktir. Yani duruşlarda birkaç dakika süreyle kıpırdamadan durmak. Özellikle denge duruşlarında bu çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Böylece çocuk hem belli bir duruşta sabit kalmayı öğrenir, zihnini bu yönde geliştirir hem de denge yeteneğini ve bedensel hakimiyetini ilerletir!
Bir diğer faydalı çalışma da gevşeme teknikleridir. Her yoga dersinin sonunda 10 dakikalık bir derin gevşeme ve meditasyon süreci bulunur. Yine kıpırdamadan ve öğretmenin yönlendirmeleri sonucu tüm bedenini gevşeterek yere bırakan çocuk ardından kendini hikayeye bırakır ve öğretmenle birlikte tek bir zihin gibi hayal kurar.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ilk başta derin gevşemede 2 dakika hareketsiz duramayan çocuklar bile düzenli yoga derslerinden sonra kısa sürede 10 dakika ve daha da fazla hareketsiz yatıp gevşeyebilir hale gelmişlerdir. Hatta uyuya kalanlar bile olmaktadır.

Çünkü…Çocuklar özgürdür

Bu konuyla ilgili çoğunuzun yakından bildiği bir örnek vermek istiyorum. En hiperaktif görünen çocuk bile tv`de sevdiği bir film oynarken, siz istediğiniz kadar seslenin asla duymaz. Kulağının dibine kadar gelseniz ve hatta dokunsanız bile yokmuşunuz gibi büyük bir konsantrasyonla ekrana bakar.
Demek ki istedikleri zaman istedikleri şeye dikkat verebiliyorlar değil mi? Peki sizce neden böyle oluyor? Çok basit o sırada son derece huzurlu ve gevşekler tamamen onları mutlu eden şeye odaklılar.
İşte yoga ile bu huzurlu, mutlu farkındalık anlarını artırmak mümkün! Çok severek ve eğlenerek geçirdikleri bir yoga dersinin sonunda hayal dünyalarında ve zihinlerinde açılan kapılara inanamazsınız! Başarının ve mutluluğun anahtarı kendini sevmek andan keyif almayı bilmektir! Zamanla kendileri için yaptıkları herşeye bu farkındalığı taşıyarak, hem hayattan keyif almayı hem de okulda ve sosyal yaşamda başarılı olduklarını görmek gerçekten heyecan verici!

Kısacası çocuk yogasıyla elde etmek istediğimiz ana hedefler çocuklarda kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık yaratmak, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak dengeli olabilmelerini sağlamak ve doğru nefes ve gevşeme biçimlerini öğretebilmektir.
Yoga bu konularda daha küçük yaştan başlayarak onların sağlıklı bireyler haline gelmelerine yardımcı olur.

Swami Bodhananda Saraswati’nin Yoga Today Dergi’sinden tercüme edilerek özetlenmiştir.

Sorunlu Çocuk ve Yoga

Duygusal sorunları olan çocuklarla uğraşmanın güçlüğünü herkes bilir. Yoga bu soruna basit fakat etkin bir çözüm sunuyor.
Yaşamın erken dönemlerinde yetişkinliğin temelleri atılır. Duygusal sorunları olan çocuklar bu problemleri çözülmeden büyürlerse sinirli yetişkinler olurlar ve bu döngü çocuklarında da devam eder. Çocukların problemleri, biyolojik, kültürel veya sosyal nedenlere bağlı olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda olan ebeveyn, öğretmen, doktor veya bakıcı için son derece zor olabilir.
Yoga çocuklarda anormal duygusal gelişimi düzeltecek pratik bir terapi şekli sunmaktadır. Böylece çocuk yetişkinliğe ermeden önce problemlerinden kurtulmaktadır. Epifiz bezi (pineal gland) fonksiyonu, zihinsel ve pranik enerjilerin dengelenmesi için, yoga nidra (Gevşeme) ile karma yoganın yardımı ve aile ve sosyal baskıların azaltılması ile çocuktaki duygusal sorunlar çözülebilir. Bu basit terapi uygulamaları, psikolojik destek ile birleştiğinde duygusal sorunları iyileştirmede yeni ve entegre bir yaklaşım sergilenmiş olacaktır.
Dr Sula Wolff “Stres altındaki Çocuk” adlı kitabında yaşamın ileri safhalarında ortaykisssa çıkabilecek gereksiz sinirsel rahatsızlıkların, çocuğun çevresinin yakından incelenmesiyle önceden engellenmesinin mümkün olduğundan bahsediyor.
Eğitimciler giderek sosyal sorumluluklarının, bağımsız kişilik sahibi, öz disiplinli olan dengeli çocuklar yetiştirmek olduğu bilincine varıyorlar. Okulların görevi sadece robot gibi bilgi yüklenen bireyler değil, hem zihinsel hem bedensel aktif faaliyetler sunarak onları sıkmadan, baskı altına almadan yetiştirmek olmalı. Okullarda böyle bir yöntem uygulandığı, aile ve çevresel faktörlerin baskısı da kalktığı zaman çocuğun savunma mekanizması rahatlıyor ve normal kişilik gelişimine geçiyor.
Çocuğun bilinçaltında bastırılmış duygularını rahatlatmaya yardımcı olmak üzere yetenekli bir yoga terapistinin önereceği yoga nidra gibi egzersizler çok faydalı olacaktır. Bu terapinin uygulama sürecinde, çocuğun güvendiği ve eleştirilme endişesi olmadan olumsuz duygularını açığa vurabileceği bir yetişkinin yanında olması gerekmektedir.

COPYRIGHT 2016 Yotes Akademi. Design By Freetasarım.