rajayoga

Raja Yoga zihnin eğitimine vurgu yapar. Nefesi (pranayama), içe çekilişi (pratyahara), duruşları(asanalar) meditatiflik için yani zihni düşüncelerden arındırmak ve anı yakalamak için kullanılır. Zihinde düşüncelerin söz konusu olmadığı bu bilinç durumunda ne geçmiş nede gelecek, sadece ve sadece şimdi vardır. Zaman ve mekanın olmadığı sonsuz şimdinin içinde ise, yalnızca “Ben” bilinci vardır.

Zihin yoluyla elde ettiğimiz bütün mutluluklar geçiçi ve kısa sürelidir, doğa tarafından kısıtlanmıştır. Tıpkı gölün yüzeyi dalgalarla çalkalandığında dibinin görülememesi gibi, zihinde dalgalanan düşünce, istek ve arzular ile öz’ü de görmek mümkün olmaz. Uzun süreli mutluluğa ve gerçek huzura ulaşabilmenin yolu; zihni berraklaştırıp ötesine geçmektir.

Böylece “yanılsamalı” yaşantı gerçeğe dönüşür. Zamanın, mekanın ve nedenselliğin var olmadığı bu gerçek durum; tanık olmaktır, özgürlüktür, duyarlılıktır, sessizliktir, uyanıklıktır, yaratıcılıktır, farkındalıktır, anlayıştır, keyiftir…

COPYRIGHT 2016 Yotes Akademi. Design By Freetasarım.