Sınav Kaygısı Ve Stres Yönetimi

Stres, insanın günlük yaşamda karşılaştığı olumsuz olaylar karşısında sinirli, gergin, huzursuz veya endişeli hissetmesidir. Tehdit ve zorlanmalar karşısında insan kendini korumaya yönelik davranışlar sergilemektedir. Bu duruma “Savaş veya Kaç” yöntemi denilmektedir.
Bilim dünyasında stres sözcüğü ilk kez 17. yüzyılda nesne ve ona uygulanan dış güç arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere fizikçi Robert Hook tarafından kullanılmıştır.
Yönetim bilimiyle ilişkili olarak psikolojide ise stres “sıkıntı” ya da “zorluk” anlamına gelen eski Fransızca’daki ve Ortaçağ İngilizce’sindeki “stres” sözcüğünden gelmektedir.

STRES VE KİŞİLİK

A Kişilik Tipi

İdealist
Mükemmeliyetçi
Saldırgan
Öfkeli
Aceleci
Sorumluluk duygusu yüksek
Bencil
Başarı odaklı
Başkalarıyla çatışmaktan çekinmeyen
Başarısızlığa tahammülü olmayan

B Kişilik Tipi

Heyecan ve telaşa kapılmaz
Sakin ve yumuşak
Sabırlı
Zaman baskısı hissetmez
Oluruna bırakır
Kusursuzluk arayışında değildir
Ailesine ve hobilerine zaman ayırır
Hoşgörü ve tolerans düzeyleri yüksektir
Öğrencilerin en çok strese girdiği durumlar; sınav kaygısı, aile baskısı, ödevlerin birikmesi ve aksaması, anne babanın aşırı koruması, okuldaki şiddet olayları, okul sorunları, eğitim sistemi ile ilgili sorunlar, ebeveynlerin çocuklarının sevgi ve duygusal ihtiyacını karşılayamaması vb.. olarak sıralanabilmektedir.
Öğrencilerde stres sonucunda fiziksel, davranışsal ve psikolojik değişikler meydana gelmektedir.

STRESİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ

Midede gurultular,
Kalp atışında hızlanma,
Sesin titremesi,
Ellerin titremesi,
Ağzın kuruması,
Dikkati toplayamama,
Aşırı iştah/iştahsızlık

STRESİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ

Bir şeyleri unutma(Örneğin sınav sorusunu yanıtlayamama)
Duygusal olarak kararsız ve kontrol dışı hissetme.
Ortada bir şeyler yokken kızgın hissetme.
Küçük şeylere sinirlenme.
Sevdiklerinin başına bir şey gelecek korkusu,
Uyku bozuklukları,
Yalnızlığa eğilim,
Alınganlıkta artış,
Kolayca ağlama.

STRESİN DAVRANIŞSAL BELİRTİLERİ

Kızgınlıktan patlamak,
Stresli olabileceği için bir şeyler yapmaktan kaçınmak,(Korku ve başarısızlık yüzünden deneme sınavlarına katılmamak)
Yardıma ihtiyaç duyduğunuzu itiraf etmemek,
Sosyal aktivitelere karşı ilgisizlik,
İçe çekilme ve sessiz sakin olmayı tercih etmek,
Okul başarısında düşme,
Arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşamak,
Okula gitmek istememek,
Zor durumlardan kaçınmak,
Madde kullanımına eğilim göstermek,
Diğer insanları incitici bir şeyler yapmak,
Anne-baba ile tartışmak,
İlgi çekmek için probleme yol açan şeyler yapmak,
Yaşadığınız bu kaygı ve stresin sınavınızla beraber geleceğinizi de etkilemesini istemiyorsanız, yapmanız gereken ondan kurtulmaktır.
Doğru metotlarla bu stres ve kaygıdan kurtulmanız mümkündür.
Tüm kaygılarınızdan ve sınav stresinizden kurtulmanız için, sizi de ‘sınav kaygısı ve stres yönetimi’ adlı eğitimimize bekliyoruz.

Eğitimimizde Neler Öğreneceksiniz?

Eğitimimizde; sınav öncesi hazırlık döneminde kaygı ve strese karşı yapmanız gereken uygulamaların püf noktalarına değinilecektir. Stres yoğunluğunuza hakimiyet kurmayı, kaygılarınıza karşı durabilmek için yapmanız gerekenleri bu eğitim ile kavrayacaksınız.

Ayrıca aile ve öğrenci ilişkileri çerçevesinde kaygı ve stres yaratan durumlar ve de çözümlemeleri için uygulanması gereken yöntemler de yine sizler için bu eğitimimizde.

Stresin ve Kaygının meydana getirdiği davranış bozukluklarına karşı alınması gereken önlem ve tedbirlere dair maddeler ve açıklamaları da eğitimimizin içeriğinde yer almaktadır.

Bu Eğitimin Size KazandıracaklarıAlacağınız eğitimden sonra kendisine daha fazla güven duyan, stres ve kaygılarına gerektiği yerde gerektiği kadar müdahale edebilmeyi başaran, strese ve kaygıya sebebiyet veren dış etkenlere karşı savunma gücü geliştirebilen bir birey olma yolunda adım atmış olacaksınız.

Eğitim sonrası süreçte, eğitim esnasında almış olduğunuz bilgiler ve yöntemlerle, hayatınızda karşımıza çıkacak sınavlarda ve her zorlukta kendi stres ve kaygı savunma yöntemlerinizi geliştirebildiğinizi fark edeceksiniz.

COPYRIGHT 2016 Yotes Akademi. Design By Freetasarım.